DMW Merkezimiz; Almanya / Köln'dedir.

HİBE VE FONLAR

Birlik Programları

Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik programlarına katılım imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Topluluk programları önemli katkılar yapmaktadır.

Birlik programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.

Temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.

 

2014-2020 Dönemi Türkiye’nin Katılım Sağladığı Birlik Programları

Erasmus+

Bütçesi: 14 Milyar Avro

 

Ufuk (Horizon) 2020

Bütçesi: 1 Milyar Avro

 

Yaratıcı Avrupa Programı

Bütçesi: 1 Milyar Avro

 

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

Bütçesi: 2.3 Milyar Avro

 

Fiscalis 2020

Bütçesi: 243 Milyon Avro

 

Gümrükler 2020

Bütçesi: 547 Milyon  Avro

 

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI)

Bütçesi: 920 Milyon Avro