DMW Merkezimiz; Almanya / Köln'dedir.

KÜLTÜR SANAT KONSEYİ (KSK)

KURULUŞ BİLDİRİSİ

 

Sanat “Hayat” demektir. Toplumsal değişimin öncüllüğünü üstlenen sanat, toplumların medeniyet ve uygarlık seviyesinin belirlenmesinde, en etkin bileşendir. Modernliğe ve aydınlığa ulaşmak için; sanatı ve sanatçıyı anlamak, desteklemek ve varolmasına katkıda bulunmak demektir. Duyguların ortak paydasıdır sanat.

 

Abartısız olarak diyebiliriz ki insan giderek sanattan kopmakta, entelektüel yaratıcılığın koşulları da yok oluşa doğru gitmektedir. Bu durum sadece sanatı değil, sanatçının üretimine de olumsuz etkilemektedir. Oysa sanat özgürlüğü çağrıştırırken, sanatçı da özgürlüğün sesini yansıtandır. Sanatın misyonu, varoluşu temsil eder. İşte bu düsturdan yola çıkarak, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği bünyesinde, “Kültür Sanat Konseyi” oluşturulmuştur.

 

Barışın, insani gelişmişliğin, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin savunucusu olan “Kültür Sanat Konseyi” ulusal ve uluslararası düzeyde kültür ve sanatın tanıtımına katkıda bulunmak ve sanatçıların özgün eserlerini sergileyecek ortamlar oluşturmak üzere, sanat ve kültür ekosisteminin yaratıcı ve özgün eserlerinin, evrensel seviyelere taşınmasını sağlamak ve sanatsal üretimleri desteklemek misyonuyla yola çıkmıştır.

 

Sanat bir hak ve sanatçı bu hakkın en yüce temsilcisidir. Sanatın kurumsallaşması, insani değerlerin, sanatla harmanlanması demektir. “Kültür Sanat Konseyi” kültürel ve sanatsal gelişimin hamisi olma amacını taşımayı hedeflemektedir.

 

KÜLTÜR SANAT KONSEYİ

 

VİZYON

Sanat ve Kültür Ekosisteminin Yaratıcı ve Özgün Eserlerinin, Evrensel Seviyelere Taşınmasını Sağlamak ve Sanatsal Üretimleri Desteklemek

 

MİSYON

Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kültür ve Sanatın Tanıtımına Katkıda Bulunmak ve Sanatçıların Özgün Eserlerini Sergileyecek, Sahneleyecek ve Yayınlayacak Ortamlar Oluşturmak

 

KÜLTÜR SANAT KONSEYİ HEDEFLERİ

 • Sanat ve kültür şemsiyesi altında; sinema, tiyatro, müzik, opera, bale, dans, resim, heykel, Avrupa ve dünya folkloru, etnik kültür gösterileri düzenlenmesini sağlamak ve bu alanlarda araştırmaları desteklemek,

 • Kültür ve sanatın, aynı şekilde Türk Çağdaş Sanatının küresel ölçekte dünyaya tanıtılmasını sağlamak,

 • Sanatın birleştirici ve uzlaştırıcı gücü, toplumların birbirlerini tanımasına vesile olur. Bu düsturdan yola çıkarak, Türk ve dünya ölçeğindeki kültür sanat üretimini sanatseverlerle buluşturmak,

 • Türk sanatının ve sanatçısının en yakın destekçisi olmak, bu amaçlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların fonlanmasını sağlamak,

 • Çağdaş sanatın gelişmesi için çaba harcamak,

 • Yenilikçi, çağdaş yaklaşımlarla kültür ve sanatta yaratıcılığı desteklemek,

 • Çağdaş sanatın gelişmesi için politikalar oluşturmak,

 • Sanat ile alakalı ulusal ve uluslararası düzeyde, konferanslar, paneller, seminerler organize etmek,

 • Daimi bir “Sanat Galerisi” kurmak,

 • Sanatseveler için atölye çalışmaları kurgulamak ve sanatçılarla amatör sanatçıları bir araya getirmek,

 • Sanat eğitimleri, süreli sanat programları, akademik çalışmalar, etkinlikler yapmak,

 • Dünyanın sanat merkezleriyle, işbirliği ve ortak projeler üretmek,

 • Sanatın korunması ve gelişmesi için çalışmak, “Çağdaş Sanatlar Bienali” kavramını geliştirmek.